FAQ

Wat zijn groen gas certificaten?

Een groen gas certificaat bewijst dat een bepaalde hoeveelheid gas op een ‘groene’ wijze is geproduceerd in een door Vertogas erkende installatie, uit bekende grondstoffen en op een bekende datum. Het certificaat is een garantie van oorsprong.

Waarvoor zijn certificaten te gebruiken?

Certificaten kunnen worden verhandeld. Een eindgebruiker kan bij zijn leverancier aangeven dat hij groen gas wil kopen om zijn gasgebruik te vergroenen. Deze leverancier zal groen gas certificaten kopen en afboeken. Van elke aardgastoepassing is op die wijze een groen gas toepassing te maken. Ook kunnen ze dienen als bewijsmiddel voor subsidie.

Wie kunnen certificaten kopen?

Losse certificaten kunnen alleen gekocht worden door handelaren. Dus om te kunnen kopen dient u handelaar te worden.

Hoe wordt het gebruik van certificaten gecontroleerd?

Het afboeken van certificaten bij gebruik (verkoop van groen gas aan een eindverbruiker) is verplicht, en moet ook in de boekhouding gecontroleerd worden door een accountant.

Waarom certificering?

Het doel van certificering is tweeledig. In de eerste plaats wordt gegarandeerd dat het gas daadwerkelijk groen is. In de tweede plaats wordt de groenwaarde van het gas losgekoppeld van de fysieke gasstroom waardoor er handel in groen gas mogelijk is. De aansluiting tussen vraag en aanbod wordt niet meer geremd doordat ze niet bij elkaar in de buurt zitten.
Certificaten zijn eveneens een instrument om de totale hoeveelheid geproduceerd groen gas bij te houden.

Hoeveel kost deelname aan het systeem?

Zie hiervoor het document Tarievensysteem 2018.

Wat doet Vertogas?

Vertogas is de organisatie die groen gas productie in Nederland certificeert. Zij houdt nauwgezet bij hoeveel groen gas er geproduceerd wordt en door wie en geeft daar certificaten voor uit. Ook houdt Vertogas bij hoeveel groen gas er afgeboekt (gebruikt) wordt en door wie. Op die manier draagt Vertogas zorg voor een transparante en correcte groen gas balans. Hiermee voorziet Vertogas in een systeem waarmee de groenwaarde van het gas los van de fysieke gasstroom verhandeld en gebruikt kan worden.

Waarom moet ik als producent een handelaar aanwijzen? Kan ik zelf ook handelaar worden?

Omdat in het systeem van Vertogas de rol van de Handelaar en de Producent zijn gescheiden. Alleen een Handelaar kan Certificaten verhandelen en afboeken. Iedereen, dus ook een Producent kan in principe zelf een Handelsaccount aanvragen bij Vertogas.

Waaraan moet een handelaar voldoen?

Klik hier voor meer informatie.

Wie zijn de meetverantwoordelijken?

Klik hier voor de lijst van meetverantwoordelijken.

Kan ik certificaten uit het buitenland kopen?

Dat kan nu nog niet, in de toekomst zal dat wellicht wel mogelijk zijn. Door internationale handel zouden vraag en aanbod nog beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Vertogas is een samenwerkingsverband aangegaan met de Duitse certificeerder om grensoverschrijdende groengashandel mogelijk te maken. Klik hier voor het bericht.

Wat is het verschil tussen biogas en groen gas?

De term groen gas wordt gebruikt om aan te geven dat het biogas is dat op aardgaskwaliteit is gebracht. Biogas is gas dat duurzaam wordt geproduceerd.

Wat is het verschil tussen groen en hernieuwbaar gas?

Vertogas spreekt in alle officiële documenten van hernieuwbaar gas. Dit omdat dit objectief vast te stellen is. Groen heeft een waardeoordeel in zich met betrekking tot duurzaamheid en dat blijft altijd subjectief. Omdat er wel duurzaamheidscriteria worden toegepast en om aan te sluiten bij de in de markt gebruikelijke terminologie, wordt in de verdere communicatie “groen gas” gebruikt.

Waar kan ik, als consument, groen gas kopen?

U kunt groen gas kopen bij uw gasleverancier. Als uw leverancier deze mogelijkheid biedt en als u aangeeft groen gas te willen dan zal de leverancier ten behoeve van uw gasgebruik een evenredige hoeveelheid certificaten ingekocht hebben, deze inzetten en meteen afboeken. Zo is de groenwaarde van het groene gas bij u verzekerd.

Kan ik ook rijden op groen gas?

In combinatie met rijden op aardgas is dit zeker mogelijk. Dit is afhankelijk of het tankstation waar u uw aardgas tankt u die mogelijkheid biedt met certificaten. Wilt u als ondernemer bijvoorbeeld uw hele bedrijfswagenpark op groen gas laten rijden dan kan het handig zijn om contact op te nemen met een handelaar.

Is al het groene gas dat ik koop in Nederland geproduceerd?

Alle certificaten die in het Vertogas-systeem zitten zijn vooralsnog gebaseerd op in Nederland geproduceerd gas. Vertogas onderzoekt mogelijkheden voor samenwerkingsverbanden met buitenlandse groengascertificeerders om grensoverschrijdende groengashandel mogelijk te maken. Zie onder andere dit artikel hierover.

Kan ik ook op een andere manier aan groen gas komen?

Als u zeker wilt weten dat er daadwerkelijk de hoeveelheid groen gas geproduceerd is die u wilt gebruiken, dan kan dat niet zonder certificaten. Er zijn echter ook aanbieders die groen gas aanbieden door middel van CO2-compensatie. Hiervoor worden bijvoorbeeld ergens bomen geplant. Dit gaat buiten het systeem van Vertogas om.
Als u grote hoeveelheden groen gas wilt kopen kan het aantrekkelijk zijn om zelf als handelaar op te treden. Op die manier zijn er direct afspraken te maken met producenten.