Biogas gaat de grens over

13 december 2010

Naar nieuwsoverzicht

Nederlandse en Duitse certificeringsinstantie werken samen aan Europese groen gas markt

De Nederlandse groengas certificeringsinstantie Vertogas en het Duitse Biogasregister gaan grensoverschrijdende handel in gecertificeerd biogas mogelijk maken. Daartoe hebben zij een intentieverklaring voor samenwerking ondertekend. De certificaten zullen in de toekomst wederzijds worden erkend waardoor een internationale groengasmarkt kan ontstaan. Dit is een belangrijke stap op de weg naar een Europese groengasmarkt.

Groen gas certificaten garanderen de oorsprong van het groene gas en het geproduceerde volume. De samenwerking moet een impuls geven aan de handel. De certificaten van het Duitse Biogasregister kunnen door Vertogas bij de grens worden overgenomen en andersom waardoor het groene gas de grens tussen Nederland en Duitsland kan passeren. Handelaren in beide landen kunnen hierdoor beschikken over Duitse en Nederlandse certificaten.

Door de samenwerking wordt het voor een Nederlandse afnemer mogelijk om groen gas te kopen dat reeds voldoet aan Europese normen (gesteld in de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie, 2009/28/EG) aangezien de Duitse certificaten hieraan voldoen. Vertogas wil in de loop van 2011 certificaten uitreiken die eveneens aan deze richtlijn voldoen.

Door de toevoeging van groen gas wordt de essentiële bijdrage van aardgas aan een duurzame energievoorziening verder versterkt.

Over Vertogas
Vertogas BV is een dochteronderneming van de N.V. Nederlandse Gasunie. Het is een zelfstandig en onafhankelijk instituut dat door middel van haar certificatensysteem de handel in groen gas faciliteert. Vertogas waarborgt voor elk uitgegeven certificaat de herkomst van het gas. Daarmee wordt de ontwikkeling van de groen gas markt gestimuleerd en een essentiële bijdrage geleverd aan de overgang naar een duurzame energiehuishouding.

Over DENA
De Deutsche Energie-Agentur GmbH, DENA, voert het ‘Biogasregister Deutschland’, een elektronisch, account-based documentatiesysteem voor het beheer van kwaliteitsbewijzen voor biogas. Het systeem biedt de gebruikers de mogelijkheid, biogashoeveelheden met betrekking tot omvang, kwaliteit en oorsprong binnen een uniform documentatiesysteem te beheren en deze informatie aan andere gebruikers ter beschikking te stellen.

Overige berichten