Groengasinstallatie keuren?

7 mei 2012

Naar nieuwsoverzicht

Volg de opleiding Keuringsinstantie Hernieuwbaar Gas

Producenten die het door hun geproduceerde hernieuwbare gas door Vertogas willen laten certificeren zijn verplicht hun installatie te laten keuren. Daarmee weet Vertogas zeker dat de manier van produceren aan de gestelde duurzame voorwaarden voldoet.

Tot dusver is er maar één partij die deze keuring kan uitvoeren, en dat is DNV KEMA. Vertogas wil dat producenten uit meerdere partijen kunnen kiezen wie hun installatie keurt. Dit met het oog op de groei van het aantal producenten en de vrije ontwikkeling van de groengasmarkt. Daarom heeft Vertogas in samenwerking met DNV KEMA een opleiding georganiseerd voor instanties die net als DNV KEMA groengasproductie-installaties willen keuren conform de Vertogas-voorwaarden. Het kan hierbij gaan om instanties die bijvoorbeeld reeds NTA 8080 keuringen uitvoeren of accountantsverklaringen geven voor groen- of biogas.

De opleiding Keuringsinstantie Hernieuwbaar Gas is door DNV KEMA ontwikkeld en duurt in totaal twee gescheiden dagen. Op deze dagen leren de cursisten de theorie en krijgen zij praktijkinstructies. Onderdelen die aan de orde komen zijn:

  • Achtergronden Vertogas en procesvoorwaarden
  • Hernieuwbaar gas waardeketen en markt
  • Rekenen & schatten
  • Biomassa en duurzaamheid
  • Vergisting en opwerking
  • Routes, verdeling en correcties
  • Keuringen & ervaringen

Tijdens de opleiding wordt tevens de biogasinstallatie van Rova in Zwolle bezocht!

Aan het eind van de tweede dag wordt een toets afgenomen. Het certificaat dat wordt uitgereikt is persoonsgebonden. Na het examen zal DNV KEMA bij de eerste officiële keuring aanwezig zijn om erop toe te zien dat de keuring daadwerkelijk volgens de juiste procedures verloopt.

De eerste cursusdag vindt plaats op 19 juni in Arnhem. De tweede dag vindt plaats op 26 juni, bij ROVA in Zwolle. Vertogas heeft de ontwikkelingskosten betaald en draagt voor de primeur een deel van de kosten. Daardoor is prijs van de totale cursus deze keer slechts 500 euro.

Van de cursist wordt verwacht dat hij op HBO-niveau werkt en VCA bevoegd is. Voor de werkgever geldt dat deze ISO-9001 gecertificeerd moet zijn.

Voor meer informatie en voor de inschrijving verwijzen wij door naar de website van KEMA Academy.

Overige berichten