Nieuwsbrief 27 maart 2019

27 maart 2019

Naar nieuwsoverzicht

Conversietabel NTA8003:2017 beschikbaar

Zoals in eerdere nieuwsbrieven werd aangekondigd dient vanaf 1 januari 2019 de NTA8003:2017 lijst gehanteerd te worden voor de identificatie van biomassatypen (waar we voorheen NTA8003:2008 gebruikten). Dat betekent dat vanaf dat moment de gehele administratie rondom de biomassa volgens deze nieuwe lijst dient te worden bijgehouden en geverifieerd.

Met betrekking tot de uitgifte van januari en februari was het wachten op de conversietabel voor de vertaling van biomassa conform NTA8003:2008 versus NTA8003:2017. Deze is opgesteld door NEN in samenwerking met enkele Nederlandse invoeders, leden van de schemabeheercommissie en RVO. De conversietabel is nu als finaal-concept beschikbaar via onze website, waarbij er vanuit mag worden gegaan dat deze gelijk zal zijn aan de finale versie.

Voordat we kunnen overgaan tot uitgifte, dienen alle producenten de Biomassaverklaring, eventuele Duurzaamheidsverklaringen en vervolgens de Biomassaregistraties op te voeren conform de nieuwe NTA lijst. Onderstaand wat tips en trucs bij het opvoeren van de verklaringen binnen het Vertogas-platform:

 • Gebruik de conversietabel incl. bijlage om de juiste biomassacodering te vinden.
 • Werk zorgvuldig: Een eenmaal aangelegde duurzaamheidsverklaring is achteraf niet meer te wijzigen! Let vooral goed op bij het invoeren van het declaratienummer en CO2 kengetal.
 • Geef de Biomassaverklaring en Duurzaamheidsverklaringen een maximale looptijd tot 31-12-2019.
 • Heeft uw installatie echter een NTA8080 of ISCC certificering die in een bepaalde maand van 2019 eindigt, geef dan die voorafgaande maand van die audit als einddatum mee. Bijv. is de looptijd van het certificaat tot 18 mei 2019, dan wordt de einddatum 30 april 2019. Waarom? Omdat uit een audit nieuwe informatie kan komen die van belang kan zijn en dient te worden meegenomen bij de uitgifte van nieuwe GVO’s.
 • Overgangsregeling voor duurzaamheidscertificaten NTA8080 of ISCC: Duurzaamheidscertificaten voor NTA8080 of ISCC die zijn verstrekt op basis een NTA-codering die afwijkt van de NTA2008:2017 lijst, mogen als overgangsregeling nog gebruikt worden. Voorwaarde hierbij is dat de producent gebruik maakt van de conversietabel NTA2008 – NTA2017.
  • Voorbeeld: Producent X heeft in 2018 een audit uit laten voeren op haar locatie en is NTA8080 gecertificeerd voor de biomassasoorten 522 aardappelschillen en 593 oliezadenmeel/schrootkoek. Het certificaat is geldig van 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2019.
  • In de biomassa- en duurzaamheidsverklaringen van 2018 had Producent X biomassasoorten 522 en 593 aangevinkt/ingevuld.
  • Uit de conversietabel NTA2008 – NTA2017 kan Producent X opmaken dat code 593 (NTA2008) nu 513 is geworden (NTA2017). In de biomassa- en duurzaamheidsverklaringen van 2019 moet Producent X biomassasoorten 522 en 513 aanvinken/invullen.
  • De eerstvolgende audit die je als producent laat uitvoeren, dient uiteraard wél conform NTA2017 te zijn. Zodra de conversietabel NTA2008 – NTA2017  beschikbaar is, wordt u hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd

Zodra u als producent alle verklaringen hebt ingevuld met behulp van de conversietabel, stuur dan een mailtje naar info@vertogas.nl. Wij hebben onze voorbereidingen getroffen om na ontvangst van de opgave van de producenten direct over te kunnen gaan tot de uitgifte van GVO’s over januari en februari.

Tarieven overboeken naar NEa

Het beleid zoals vermeld in het Tarievensysteem 2019 zal met toestemming van ministerie EZK vanaf 2019 volledig worden uitgevoerd. Tot op heden hebben we overboekingen aan de Nederlandse Emissieautoriteit niet in rekening gebracht bij de overdragende handelaar – in tegenstelling tot de beleidsregel zoals we de afgelopen jaren hebben gepubliceerd. Facturatie van overdrachten aan NEa zal met terugwerkende kracht per 1-1-2019 worden geëffectueerd.

Overige berichten