Nieuwsbrief december 2019

23 december 2019

Naar nieuwsoverzicht

Wijziging Ministeriële Regeling Garanties van Oorsprong 2020

Op 13 december jl. is de wijziging van de Ministeriële Regeling Garanties van Oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen door het ministerie van EZK gepubliceerd. De regeling is hier* te raadplegen.

Een belangrijke wijziging in deze MR zijn de Vertogas-tarieven. Deze tarieven zijn verhoogd ten opzichte van 2019, omdat:

  • Vertogas met meer risico’s rekening heeft te houden en de organisatie robuuster en toekomstbestendiger gemaakt moet worden;
  • een realistischere manier van prognosticeren met betrekking tot het te certificeren hoeveelheid groen gas hanteert;
  • investeringen in IT en resources nodig zijn;
  • er nauwer in de groen gas keten moet worden samengewerkt met steeds meer partners;
  • vanuit regelgeving en (internationale) ontwikkelingen in Europa en Den Haag steeds vaker een beroep wordt gedaan op de expertise van Vertogas.

De tarieven hebben we met onze Deelnemersraad besproken en die heeft hiermee ingestemd. Vervolgens heeft Vertogas de tarieven ter goedkeuring aan het ministerie van EZK voorgelegd.

Begin januari volgt er een uitgebreidere nieuwsbrief met o.a.

  • aandachtspunten bij het opvoeren van de Vertogas-administratie voor 2020;
  • een terugblik over 2019 met betrekking tot de hoeveelheid uitgegeven, verhandelde en afgeboekte GVO’s;
  • een vernieuwd maandelijks overzicht voor producenten aangaande hun geproduceerde hoeveelheid groen gas.


Vertogas wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig en duurzaam 2020.


* Abusievelijk zijn in de gewijzigde MR de tarieven voor de handelaren en producenten met elkaar verwisseld. Op onze website staan de juiste tarieven. Onze excuses hiervoor. Begin januari wordt dit middels een aangepaste versie van de MR hersteld.

Overige berichten