Nieuwsbrief juli 2019

30 juli 2019

Naar nieuwsoverzicht

Op 2 juli jl. bestond Vertogas exact 10 jaar. In die 10 jaar is niet alleen Vertogas veranderd, maar de gehele groen gas markt. Ons mandaat, het certificeren van hernieuwbare gassen, is en blijft onze primaire taak, maar ons speelveld is veel dynamischer geworden. Denk hierbij aan:

 • De verschillende aanpassingen binnen de GVO en SDE regeling.
 • De koppeling met de NEa.
 • De samenwerking met onze ketenpartners zoals CertiQ, NEa, RVO, het ministerie van EZK, netbeheerders, meetverantwoordelijken, producenten, handelaren en eindgebruikers.
 • De Europese ontwikkelingen binnen ERGaR en CertifHy.
 • En ten slotte de gehele energietransitie en het Klimaatakkoord.

Ook in de toekomst zullen veranderingen de enige constante zijn en daarom investeren wij de komende maanden in het robuuster maken van onze organisatie én IT platform, gaan we nog nauwer samenwerken met onze ketenpartners en willen we de aantoonbaarheid van onze interne processen (assurance) verder verhogen.

De vorige nieuwsbrieven kunt u hier nalezen. Vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief kunnen naar info@vertogas.nl gemaild worden.
 

Update Ministeriële Regeling


Op 2 juli is er een update van de Ministeriële Regeling GVO door het ministerie van EZK gepubliceerd.
 

Ontwikkeling GVO’s in het Vertogas platform

 • De producenten die sinds begin dit jaar online zijn gekomen produceren na een opstartperiode pas de afgelopen maanden op volle kracht.
   
 • Het hoge aantal verhandelingen heeft te maken met de toename van het aantal handelaren én eindgebruikers wat weer leidt tot een verhoogde liquiditeit.
   
 • In februari was duidelijk te merken dat veel handelaren hun inboeking bij de NEa hebben gedaan.
   

Eindgebruikersrekening


Sinds begin vorig jaar is het voor handelaren mogelijk om gebruik te maken van een eindgebruikersrekening. Een eindgebruiker is een partij die niet wenst te handelen in Garanties van Oorsprong (groen gas certificaten), maar voor hem afgeboekte certificaten wenst te ontvangen van een handelaar voor eigen gebruik. Deze functionaliteit is vooral interessant voor alle handelaren én hun klanten die afspraken hebben over periodieke afboekingen van GVO’s.

Waar voorheen een afboeking op de eigen rekening werd gedaan met een verwijzing naar de klant of het contractnummer, kan de afboeking nu rechtstreeks naar de klant worden gedaan. Het voordeel van een dergelijke actie is:

 • de transparantie van het afboeken wordt vergemakkelijkt en verhoogd;
 • voor de betreffende klanten zijn de certificaten direct zichtbaar en benaderbaar.

Meer informatie over de eindgebruikersrekening en wijze van registreren vindt u hier.
 

HBE – Overboeken naar de NEa


Vertogas rekeninghouders kunnen GVO’s overboeken op de rekening van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) in ons platform. Het overboeken van deze GVO’s ondersteunt het separate proces van inboeken van gasvormige biobrandstoffen in het Register Energie voor Vervoer (REV), dat door de NEa wordt beheerd.

Met het inboeken zal de NEa  een rekening openen voor bedrijven die gasvormige biobrandstof willen inboeken. De NEa verstrekt daarvoor de benodigde inloggegevens aan bedrijven die succesvol de aanvraagprocedure hebben doorlopen.

Voor leveringen van gasvormige brandstof voor vervoer kunnen Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s) worden aangemaakt. Deze leveringen moeten ‘afgedekt’ zijn door GVO’s. Deze GVO’s moeten voorafgaand aan de inboeking zijn overgeboekt naar de rekening van de NEa in ons platform.

De GVO’s borgen dat ergens in het gasnet een specifieke hoeveelheid duurzaam groen gas is ingevoed. De producent van het gas moet gecertificeerd zijn door een Europees erkend certificatiesysteem voor duurzame biomassa, bijv. NTA8080 of ISCC. De bijbehorende duurzaamheidskenmerken, zoals land van herkomst en broeikasgasemissie (informatie die wordt afgeleid uit de duurzaamheidsverklaring), worden door de producent op de GVO vermeld.

Met het kiezen voor de HBE route ziet een producent af van zijn SDE subsidie voor die betreffende maand(en). Een belangrijke voorwaarde is dat minimaal 3 maanden voordat een producent hiertoe besluit, dit kenbaar moet worden gemaakt aan zowel Vertogas als RVO.
 

Deelnemersraad


Vertogas werkt al sinds haar oprichting met een deelnemersraad. Een deelnemersraad is samengesteld uit afvaardigingen van zowel handelaren als producenten.

Drie keer per jaar vindt er tussen Vertogas en de deelnemersraad formeel overleg plaats. Hierin worden beleidszaken, toekomstscenario’s, markt- en Europese ontwikkelingen en voorgenomen wijzigingen in het platform besproken. De precieze taakomschrijving met de bijbehorende rechten en plichten is vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

De leden van de deelnemersraad vindt u in dit document. Begin 2020 worden de leden van de deelnemersraad opnieuw verkozen. Herverkiezing is mogelijk. Indien er interesse is zitting te nemen in de deelnemersraad, laat het ons dan weten.

Overige berichten