Overboeken geopend Vertogas-GVO’s aan NEa voor inboeken gasvormige biobrandstof

11 december 2015

Naar nieuwsoverzicht

Vanaf 1 december 2015 kunnen rekeninghouders Vertogas-GVO’s overboeken op de rekening van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) in het Vertogas-systeem. Het overboeken van deze GVO’s ondersteunt het separate proces van inboeken van gasvormige biobrandstoffen in het Register Energie voor Vervoer (REV), dat door de NEa wordt beheerd. Daarmee is de systematiek voor het inboeken van gasvormige biobrandstoffen volledig in werking getreden.

Een rekening openen

Nu de inboekmodule geactiveerd is door de NEa, zal de NEa rekeningen openen voor bedrijven die gasvormige biobrandstof willen inboeken.
De NEa verstrekt daarvoor de benodigde inloggegevens aan bedrijven die succesvol de aanvraagprocedure hebben doorlopen.
Voor extra informatie hierover verwijzen we graag door naar de website van de Nederlandse Emissieautoriteit.

Garanties van oorsprong met duurzaamheidskenmerken

Voor leveringen van gasvormige brandstof voor vervoer, kunnen Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s) worden aangemaakt. Deze leveringen moeten ‘afgedekt’ zijn door garanties van oorsprong (GVO’s). Deze GVO’s moeten voorafgaand aan de inboeking zijn overgeboekt naar de rekening van de NEa in het systeem van Vertogas, de beheerder van het GVO-certificatensysteem.

De GVO’s borgen dat ergens in het gasnet een specifieke hoeveelheid duurzaam groen gas is ingevoed. De producent van het gas moet gecertificeerd zijn door een Europees erkend certificatiesysteem voor duurzame biomassa. In Nederland is het NTA8080 certificatiesysteem Europees erkend en veelal toegepast bij de Nederlandse groengasproducenten. De bijbehorende duurzaamheidskenmerken, zoals land van herkomst en broeikasgasemissie in de keten, worden door de producent op de GVO vermeld.

Overige berichten