Tweede deelnemersraad Vertogas

1 november 2010

Naar nieuwsoverzicht

Op 9 september jl. heeft Vertogas de tweede deelnemersraad georganiseerd. Deze Raad bestaat uit vertegenwoordigers van deelnemers en heeft als taak het adviseren en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het certificeringsproces en de relevante voorwaarden. De deelnemersraad is in ontspannen sfeer verlopen.
Tijdens de bijeenkomst heeft Vertogas verslag gedaan van lopende ontwikkelingen. Belangrijk hierbij was onze aankondiging dat de procesvoorwaarden voor de certificering van biogas en groen gas (aardgaskwaliteit) worden gewijzigd. Deze wijziging betreft hoofdzakelijk de certificering van biogas. Gecertificeerd biogas heeft een vaste bestemming en zal, in tegenstelling tot groen gas, niet vrij verhandelbaar zijn. Eveneens zijn internationale ontwikkelingen benoemd. Zo wil Vertogas een internationale voorbeeldfunctie vervullen en onderzoeken wij de mogelijkheden om gecertificeerd groen gas fysiek grensoverschrijdend te maken. Tijdens het overleg is tevens gesproken over de behoefte in de markt aan een biogasregister. Vertogas zal op korte termijn de interesse onder deelnemers en eventueel andere belanghebbenden peilen. Bij voldoende aangetoonde belangstelling, is Vertogas bereid om een dergelijk register op te richten.
 

Overige berichten