Vertogas certificeert deelnemers eerste groengashub

28 november 2011

Naar nieuwsoverzicht

Op woensdag 23 november heeft Vertogas, in de persoon van directeur Gerard van Pijkeren, twee certificaten uitgereikt aan de twee leveranciers van de eerste groengashub in Nederland. Er is sprake van een groengashub als biogas van meerdere partijen samen in één installatie opgewerkt wordt tot gas van aardgaskwaliteit en ingevoed wordt op het gasnet. De bij deze hub betrokken partijen zijn Attero en Waterschap de Dommel. Groengashubs kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan de groengasmarkt omdat het gebundelde biogas samen kan worden opgewerkt en daardoor kan een optimale aansluiting op het transportnet van de netbeheerder worden gerealiseerd.

Certificering
Het biogas dat wordt ingevoed voldoet aan dezelfde kwaliteitseisen en gebruikswaarde als het Nederlandse aardgas en de productie voldoet tevens aantoonbaar aan de door Vertogas gestelde voorwaarden. De Vertogas-certificaten worden op naam en naar rato van de inbrengende partijen uitgegeven. Afnemers van het groene gas kunnen hierdoor gericht kiezen voor groen gas van het waterschap of voor groen gas van Attero.
Tijdens de feestelijke bijeenkomst kwamen de diverse partijen aan het woord. Zij spraken onder andere over de meerwaarde van groen gas. Niet alleen als een duurzame aanvulling op aardgas voor industrieel en huishoudelijk gebruik, maar ook als hoogwaardige duurzame transportbrandstof. Gerard van Pijkeren gaf een toelichting op het Vertogas-systeem en het belang van de certificaten als garantie van oorsprong. Daarna reikte hij de certificaten uit aan Pierre Vincent van Attero en Ben Besselink van Waterschap de Dommel.

Gerard van Pijkeren overhandigde Pierre Vincent van Attero een symbolisch Vertogas-certificaat. Gerard van Pijkeren overhandigde Pierre Vincent van Attero een symbolisch Vertogas-certificaat.

Lange voorgeschiedenis
Ruim dertig jaar geleden startte de opwerking van stortgas uit de toenmalige gemeentelijke stortplaats van Attero in Tilburg tot aardgaskwaliteit. Dit gas werd vervolgens via het aardgasnet aan burgers en bedrijven in Tilburg geleverd. De samenwerking met de naastgelegen rioolwaterzuivering van Waterschap De Dommel startte in 1992. Bij vergisting van het uit afvalwater afkomstige slib komt biogas vrij. Dat biogas wordt grotendeels ter plekke gebruikt en voorziet in ca. 45% van de eigen energiebehoefte van de waterzuiveringsinstallatie, het andere deel wordt geleverd aan de installatie van Attero.

Ben Besselink (Waterschap de Dommel) en Pierre Vincent (Attero) voor de installatie.

Overige berichten