Vertogas verheugd over bevestiging rol in Groen Gas Green Deal

5 oktober 2011

Naar nieuwsoverzicht

Diverse marktpartijen en overheden hebben maandag 3 oktober jl. op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en staatssecretaris Atsma van Infrastructuur & Milieu (I&M) in totaal 59 Green Deals afgesloten. Green Deals zijn afspraken tussen het Rijk en burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden waardoor ideeën mogelijk worden gemaakt die bijdragen aan verduurzaming.

Eén van de Green Deals staat specifiek in het teken van groen gas, de zogenoemde Groen Gas Green Deal. Deze richt zich op de ontwikkeling van de groen gasmarkt op de middellange termijn. Innovatieve technologie zoals biomassavergassing, onderzoek en ontwikkeling zijn hierin speerpunten. Vertogas, als certificeerder van groen gas, wordt in deze deal expliciet genoemd. Gerard van Pijkeren, directeur Vertogas, zegt hierover: 'Uiteraard zijn wij verheugd hierover. Het geeft aan dat er vertrouwen is in het systeem dat wij samen met marktpartijen hebben ontwikkeld. Minister Verhagen heeft al eerder aangegeven groen gas certificering te willen opnemen in de gaswet. Dat dit nu opgenomen staat in de Green Deal is hier een bevestiging van.'

Door de Groen Gas Green Deal zal het Rijk vier jaar lang bijdragen aan de ontwikkeling van de groen gasmarkt door op jaarbasis 1,5 fte aan arbeidsplaatsen beschikbaar te stellen en een jaarlijkse financiële bijdrage van € 150.000. Marktpartijen zullen een gelijkwaardige bijdrage leveren. In de Groen Gas Green Deal is tevens bepaald dat het nieuw op te richten Groen Gas Forum de vervanger is van het platform Nieuw Gas dat voorheen deel uitmaakte van het rijksprogramma Energietransitie.

Ondertekenaars Groen Gas Green Deal
Ondertekenaars van de Groen Gas Green Deal naast het Rijk zijn: Alliander, Attero, Biogas Branche Organisatie, ECN, Eneco, Energy Valley, Enexis, E.ON Benelux, Essent, GasTerra, Gasunie, Gemeente Groningen, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Nijmegen, HVC Groep, Kema, Kiwa, Platform Bio-Energie, Provincie Drenthe, Provincie Fryslân, Provincie Groningen, Provincie Noord-Holland, Stedin en Taqa.

Website van de overheid

Overige berichten