Vooraankondiging wijziging Assurancerapportage: conversietabel NTA 8003:2017 – bijlage Aa

11 april 2019

Naar nieuwsoverzicht

In de update van de GvO regeling (MR GvO) ingaande 1-1-2019 is voor alle groen gas producenten die een SDE+ beschikking hebben voor een (co-)mestvergister een belangrijke toevoeging opgenomen met betrekking tot de assurance rapportage.

In het Vertogas systeem dienen deze betreffende producenten te blijven rapporteren op basis van de NTA 8003:2017 biomassa definities. Echter zal er aanvullend een aansluiting gemaakt dienen te worden tussen deze NTA 8003:2017 opgave en de biomassa definities uit de bijlage Aa uit de meststoffenwet.

Om deze aansluiting te kunnen faciliteren is hiervoor een conversietabel opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Vertogas. Deze aansluiting moet de accountant in opdracht van de producent uitvoeren, goedkeuren en opnemen in het  assurance rapport naar Vertogas.

Begin volgend jaar, als het assurance proces door de producenten weer wordt opgestart, zal vanuit Vertogas wederom hiervoor aandacht aan worden gegeven.

Overige berichten