Wettelijke basis voor Vertogas-certificeringssysteem

4 februari 2015

Naar nieuwsoverzicht

Sinds 1 januari 2015 is de rol van Vertogas als certificeerder van hernieuwbaar gas (groen gas) veranderd. Vertogas treedt vanaf 1 januari op namens de minister van Economische Zaken, en voert haar taak uit op basis van de nieuwe energiewetgeving, waarin ook de certificering van hernieuwbare energie is opgenomen.  Een erkend groengascertificatensysteem is een van de randvoorwaarden voor de verdere vorming van goed werkende en transparante markt voor de handel in groen gas.

Vertogas treedt nu op namens de minister, die de eindverantwoordelijkheid voor het certificeringsproces draagt. Veel van de bestaande Vertogas-procedures en processen worden overgenomen. Gerard van Pijkeren, sinds 2011 directeur van Vertogas, geeft aan dat hij blij is dat het nu allemaal is geregeld. 'Het is veel werk geweest om dit te realiseren. Het is goed dat het nu wettelijk geregeld is, omdat hiermee de groengasmarkt nog transparanter wordt, en de zekerheid dat groengas in de markt ook werkelijk duurzaam is, hiermee is gerealiseerd.'

Binnenkort zal de website van Vertogas worden aangepast, zodat daar duidelijk te vinden is welke zaken hetzelfde blijven en wat er gaat veranderen. Een van de dingen die verandert is dat het nu verplicht is voor netbeheerders en meetverantwoordelijken om data aan Vertogas te leveren, zodat het proces van certificering vlot en efficiënt kan verlopen.

Overige berichten