Subsidie duurzame energie

Subsidie voor duurzame productie valt vanaf 1 juli 2011 onder de SDE+ regeling. SDE+ heeft de oude subsidieregeling duurzame energieproductie (SDE) destijds vervangen.

SDE+ stimuleert de productie van duurzame energie (elektriciteit of gas), die relatief goedkoop is op te wekken. Een ondernemer die energie produceert, en daarbij het milieu niet of nauwelijks belast, kan vanaf 1 juli 2011 in aanmerking komen voor deze subsidie.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap NL, daarvoor SenterNovem) is de partij die de subsidieverstrekking uitvoert namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De subsidie moet daar worden aangevraagd. Vertogas verstrekt gegevens die RVO nodig heeft voor het verstrekken van deze subsidie. Om als producent subsidie te kunnen ontvangen voor een productie-installatie is het dus wenselijk om deze te registreren bij Vertogas.

Voor meer informatie over SDE+ verwijzen wij naar de website van RVO.

De stimulering komt er op neer dat het verschil tussen de opbrengst van de verkoop van het gas en de gemaakte kosten voor de productie van het gas door de SDE+ bijgelegd wordt. Dit heet de onrendabele top.