Wat doet Vertogas?

Missie

Vertogas faciliteert door middel van haar certificatensysteem de handel in groen gas. We waarborgen voor elk uitgegeven certificaat de herkomst van het gas. Daarmee stimuleren we de ontwikkeling van de groengasmarkt en de productie ervan. Op deze manier leveren we een essentiële bijdrage aan de overgang naar een duurzame energievoorziening.

Vertogas is een onafhankelijk instituut, dat door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is gemandateerd.