Betrokkenheid van de marktspelers

Het ontbreken van een certificeringsysteem werd door marktpartijen als een belangrijke belemmering voor de marktontwikkeling van groen gas gezien. Daarom wilden de betrokken partijen in de waardeketen goede spelregels met elkaar afspreken en nauw samenwerken om tot een gedragen certificeringssysteem te komen.

Het marktmodel is derhalve in nauw overleg met de diverse marktpartijen, netbeheerders, energieleveranciers, producenten, handelaren, certificeerders (Certiq en NEa) en de overheid tot stand gekomen.

Er is een Deelnemersraad ingesteld waarmee Vertogas regelmatig overlegt over de ervaringen met het systeem en gewenste aanpassingen ervan. De afspraken met betrekking tot de Deelnemersraad en hun leden zijn vastgelegd in een Huishoudelijk Reglement (zie documentenlijst).