Eisen aan een certificaat

Voordat Vertogas voor het geproduceerde gas een certificaat verstrekt, moet er aan verschillende eisen worden voldaan. Deze worden genoemd in de Ministeriële Regeling GVO voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en in de Deelnemersovereenkomst (zie documentenlijst).

Belangrijke punten hierin zijn de wijze waarop de energie gemeten wordt en of de productie-installatie, inclusief de gebruikte grondstoffen, geschikt is voor de productie van groen gas. Verder geldt dat het gas uiteindelijk in ieder geval nuttig/economisch moet worden gebruikt en daarmee het gebruik van fossiel gas verdringt, of dat daarmee het gebruik van fossiel gas wordt vermeden.

Op het certificaat staan verschillende kenmerken vermeld. Zo wordt aangegeven in welke productie-installatie het gas is geproduceerd, op welke datum en uit welke grondstoffen het is geproduceerd en of het wel of niet wordt ingevoed in het openbare gasnet.

Een Vertogas-groengascertificaat heeft betrekking op biogas, oftewel hernieuwbaar gas, dat als groen gas in een openbaar netwerk wordt ingevoed. Het is opgewerkt tot aardgaskwaliteit. De certificaten voor dit groene gas zijn vrij verhandelbaar. De eindgebruiker is niet op voorhand bepaald.
Een certificaat kan tevens betrekking hebben op groen gas dat ter plekke wordt gebruikt of groen gas dat via een speciale pijpleiding naar elders wordt getransporteerd en daar in plaats van aardgas wordt gebruikt.