Gasunie en duurzaam

Gasunie wil een bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzame energievoorziening. De oprichting van Vertogas past daar in. Gasunie heeft niet alleen het certificeringssysteem voor groen gas vorm gegeven, maar doet ook onderzoek naar invoeding van groen gas in het landelijke transportnet. Zij wil ervoor zorgen dat dit veilig en betrouwbaar gebeurt, zonder de gasvoorziening in gevaar te brengen.

Aardgas is bij uitstek geschikt om een rol te spelen in de transitie naar een duurzame energievoorziening; het is de schoonste fossiele brandstof, die steeds efficiënter wordt gebruikt. Gas kan aan de basis staan van de duurzame energievoorziening waar we als samenleving naar toe willen. Energiebronnen als zon en wind vervullen daarin belangrijke rollen. En ook groen gas speelt daarin een rol. Naarmate zon- en windenergie een groter aandeel krijgen in onze elektriciteitsproductie is er meer behoefte aan flexibiliteit in de elektriciteitsvoorziening. Het aanbod zon- en windenergie fluctueert. Het kan optimaal worden benut, omdat gas indien nodig een stapje vooruit of terug kan doen. Gascentrales zijn namelijk gemakkelijk op en af te regelen en vervullen zo een unieke ‘systeemrol’. Aardgas biedt op deze manier de flexibiliteit die nodig is om de inzet van duurzame bronnen mogelijk maken. Als het aandeel duurzame energie toeneemt, neemt de behoefte aan een aanvullende, flexibele en betrouwbare brandstof die als stabiele backbone kan dienen van onze energievoorziening, toe.

Ondertussen zorgen nieuwe gasvormen voor verdere vergroening. Zo neemt de rol van groen gas verkregen via vergisting van organisch materiaal toe. Er kan veel biogas geproduceerd en geïnjecteerd worden, dat geheel uit reststromen wordt opgewekt. Dankzij de bestaande wijdvertakte gasinfrastructuur zijn de mogelijkheden voor groen gas in Nederland veelbelovend.

Klik hier voor meer informatie over Gasunie en duurzaam.