Levensloop van een certificaat

Een productie-installatie die groen gas wil certificeren via Vertogas vraagt een vaststelling aan de betreffende netbeheerder waar ingevoed gaat worden. Er wordt door de netbeheerder gekeken of de productie en energiemeting aan alle eisen voldoet die Vertogas stelt. Als de installatie is goedgekeurd door de netbeheerder, wordt dat aan Vertogas doorgegeven. Vervolgens wordt de producent in het Vertogas-register opgenomen. Ook wordt gemeten hoeveel gas precies geproduceerd wordt.

De netbeheerder geeft vervolgens elke maand aan Vertogas door hoeveel groen gas is geproduceerd en hoeveel fossiel gas er eventueel bij de productie van groen gas is verbruikt. De erkende meetinstantie verstuurt maandelijks de meetrapporten aan Vertogas, die daarmee de groengasallocaties per groengasinstallatie kan verifiëren wanneer het een groengashub betreft. Vertogas geeft vervolgens certificaten uit ter waarde van de netto productiehoeveelheid. Deze certificaten komen direct op de certificatenrekening van een handelaar die door de producent is aangewezen. Deze rekeningen worden door Vertogas bijgehouden.

De handelaar kan de certificaten aan een andere handelaar doorverkopen. Het gas dat het certificaat vertegenwoordigt, wordt op dat moment nog niet gebruikt. De certificaten worden bijgeschreven op de rekening van de kopende handelaar en afgeschreven van de rekening van de verkopende handelaar. Dat gebeurt door certificaattransacties tussen handelaren in het Vertogas-systeem.

De handelaar kan zijn certificaten ook overboeken naar de Nederlandse Emissie autoriteit (NEa) ten behoeve van het verkrijgen van Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBe’s).

De handelaar kan zijn certificaten inzetten (afboeken) voor een eindverbruiker, bijvoorbeeld een huishouden of een industrie. De totaalwaarde van de ingezette certificaten komt overeen met de energiewaarde van het gas dat afgenomen wordt door die eindverbruiker.

De certificaten die de handelaren inzetten, worden afgeboekt van hun certificatenrekening. Daarmee zijn ze uit de handel genomen. Dit garandeert dat er niet meer groen gas verkocht kan worden dan dat er is geproduceerd.