Wat is groen gas certificering?

Vertogas-certificaten bewijzen dat het groene gas uit biomassa* is geproduceerd en dat het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Het certificaat is de zogenaamde ‘garantie van oorsprong’. Een certificaat vertegenwoordigt de energiewaarde van het groene gas.

Één Vertogas-certificaat staat voor 1 MWh energie uit groen gas, hetgeen vergelijkbaar is met ongeveer 100 kubieke meter aardgas.

* Biomassa volgens de NTA 8080. Deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA) beschrijft eisen voor duurzame biomassa ten behoeve van energiedoeleinden (elektriciteit, warmte & koude en transportbrandstof). Onder biomassa worden zowel vaste, vloeibare als gasvormige biobrandstoffen verstaan. De NTA 8080 is bedoeld om te worden toegepast bij organisaties die aantoonbaar duurzaam biomassa willen:
  • produceren;
  • verwerken;
  • verhandelen; of
  • inzetten voor energieopwekking of als transportbrandstof.

Vertogas ondersteunt het gebruik van duurzame biomassa bij de productie van groen gas, door dit als extra kenmerk op het groen gas certificaat zichtbaar te maken.

Vertogas ondersteunt naast afspraken uit de NTA 8080 ook andere Europese geaccrediteerde duurzame biomassaschema’s. De lijst met door de Europese Commissie goedgekeurde schema’s is hier te vinden.

Op een productiefaciliteit voor groen gas wordt nauwkeurig nagegaan of de productie voldoet aan de door Vertogas gestelde eisen. Als dat het geval is, wordt de productie gecertificeerd en ontvangt de handelaar die het groene gas koopt de groengascertificaten. Vragen die tijdens de certificering worden beantwoord zijn: Waar komt de grondstof voor het groene gas vandaan? Is deze echt duurzaam? Worden de hoeveelheden gas op een juiste manier gemeten? Wordt er rekening gehouden met het eventuele gebruik van fossiel gas bij de productie? Dit soort vragen zorgt ervoor dat elk certificaat echt groen en duurzaam gas vertegenwoordigt en dat het duidelijk is waar het vandaan komt. Lees hier meer over de eisen die aan een certificaat worden gesteld.