Handelaren

Overzicht handelaren

Een handelaar is diegene in het systeem die de beschikking heeft over de certificaten. Een handelaar kan de certificaten gebruiken om aan zijn verplichtingen ten opzichte van zijn klant, die groen gas wil, te voldoen.

Bent u een handelaar in groen gas of bent u benieuwd wat uw mogelijkheden zijn als handelende partij, dan kunt hier vinden wat u moet doen om handelaar in het systeem van Vertogas te worden.

Als handelaar moet u zich registreren bij Vertogas. U krijgt vervolgens een certificatenrekening bij Vertogas en daarop kunnen certificaten worden bijgeschreven.
Er zijn twee mogelijkheden om als handelaar groen gas certificaten te verwerven:

  1. Een handelaar kan met een producent afspreken dat die producent zijn productie toewijst aan hem. Onder welke voorwaarden deze afspraak tot stand komt is een zaak van de twee betrokken partijen, hierin heeft Vertogas geen rol. Vertogas houdt de certificatenrekening bij. Maandelijks wordt de met de geproduceerde hoeveelheid energie corresponderende hoeveelheid certificaten op de certificatenrekening van de handelaar bijgeschreven.
     
  2. Een handelaar kan zijn certificaten overdragen aan een andere handelaar. Dit is een zaak van de twee handelaren. Vertogas staat hier buiten. Maar ook hier houdt Vertogas de ‘certificatenrekening’ van de twee partijen bij.


Alleen geregistreerde handelaren hebben de mogelijkheid om certificaten te verhandelen of in te zetten. In deze laatste stap ‘vergroent’ de handelaar ergens een hoeveelheid gas bij een eindgebruiker. Dit wordt ook wel afboeken, redeemen of schrappen genoemd. Het komt erop neer dat de handelaar aangeeft met welk doel hij een bepaald aantal certificaten wil inzetten en vervolgens worden de certificaten afgeschreven van zijn rekening en aangemerkt als gebruikt.

Klik hier om te registreren

 

Stappenplan Registratie handelaar

Stap 1

Invullen registratieformulier Vertogas.

Stap 2

Retourneren getekende deelnemersovereenkomst en bijlagen.

Stap 3

Registratie Handelaar.

Stap 4

Verstrekken EAN code Handelaar en inlogcodes Vertogas certificatenrekening.

Legenda
Actie Handelaar
Actie Vertogas

Stappenplan Uitgifte Garanties van Oorsprong

Stap 1

Indien van toepassing: Duurzaamheidsverklaring NTA8080-certificaat naar Vertogas sturen.

Stap 2

Registratie Biomassa (maandelijks).

Stap 3

Registratie verdeling netwerkpunten en productie-installaties (maandelijks).

Stap 4

Verstrekken meetdata aan Vertogas (maandelijks).

Stap 5

Vastleggen geproduceerde hoeveelheid groen gas (maandelijks).

Stap 6

Uitgeven Garanties Van Oorsprong (GVO's) (maandelijks).

Stap 7

Overdragen en afboeken GVO's.

Legenda
Actie Producent
Actie Handelaar
Actie Vertogas
Actie Netbeheerder of Meetverantwoordelijke

Tarieven

Zie het Tarievenoverzicht in de downloads-sectie voor de tarieven die gelden voor het HG-Certificeringssysteem.

De kosten voor de vaststelling zijn voor rekening van de producent, evenals de kosten van de meetverantwoordelijke.