Meetverantwoordelijken

Overzicht van meetverantwoordelijken

De lijst met erkende meetverantwoordelijken staat op de site van TenneT.

Algemeen

Is uw organisatie de meetverantwoordelijke voor een productie-installatie van groen gas? Of wilt u dat worden? Als erkend meetbedrijf kunt u hier de informatie vinden die nodig is om een productie-installatie te bemeten volgens de meetvoorwaarden voor certificering.
Een productie-installatie ondergaat, voordat deze geregistreerd wordt in het systeem, een keuring. Daar hoort onder andere de opstelling van de meetapparatuur bij, of deze voldoende nauwkeurig en volledig is.

In veel gevallen zal de communicatie tussen meetverantwoordelijke en Vertogas verlopen via een netbeheerder die Vertogas van de benodigde gegevens voorziet.

In sommige gevallen zal de meetverantwoordelijke direct contact moeten hebben met Vertogas voor de uitwisseling van meetgegevens. Dit is het geval als er directe levering van gas plaatsvindt aan een gebruiker en er dus in principe geen regionale of landelijke netbeheerder bij betrokken hoeft te zijn. Dan zal over het algemeen de communicatie over de meetgegevens direct tussen meetverantwoordelijke en Vertogas plaatsvinden.